Meet Our Ambassadors: Veronika Vapirova

  • Written on:
Veronika%20vapirova

After four nice years in Barcelona, she returns to Bulgaria and based on her idea in 2003 creates the brand Totally Erected together with Desislava Bojkova. Two years later they create a studio for conceptual fashion with the same name. Their collections are successfully presented in the country and abroad. Besides this, Veronika creates the concept and the interior design of the summer locations Totally Romantic Bar near Varna.

This year she is the reason for the creation of the already popular capital club Culture Beat. Its program features thematic and cultural events, art performances, different style of music every day as well as local and foreign guest DJ’s.

Veronika likes to experiment, to mix styles, cultural influences, moods, colors, etc. We can describe her in one sentence – emotional and always full of energy, she is a women in love with life and the exotic destinations, who gradually moves her activity and life to Sao Paolo / Brazil.

След четири хубави години в Барселона се завръща в България и по нейна идея през 2003г основава марката Totally Erected с Десеслава Божкова. Две години по-късно съдават и студио за концептуална мода под същото име. Колекциите им се представят успешно в страната и чужбина. Освен това, Вероника създава концепцията и интериорния дизайн на летните заведения Totally Romantic Bar край Варна.

От тази година тя е причината за създаването на вече популярният столичен клуб Culture Beat. Програмата му включва тематични и културни събития, арт пърформанси, различни стилове музика за всеки ден, както и гост DJ-и от страната и чужбина.

Вероника обича да експериментира, да смесва сtилове, културни влияния, настроения, цветове и др. Ние можем да я определим с едно изречение – емоционална и винаги заредена с енергия, тя е една влюбена в живота и екзотичните дестинации жена, постепенно преместваща дейността и живота си в Сао Паоло / Бразлия.