Social

PUMA Czech Republic- Color Bomb!

A pristine space in the heart of Prague got bombed with an array of paints. The after-hours athletes event took place along with pulsing beats, accompanied by the sound of ping pong balls bouncing in a background. Want to know more, stay tuned!

Za pomoci arzenálu barev byl zbombardován panensky čistý prostor v centru Prahy. Tepající beat, za doprovodu odrazů ping-pongových míčků byl kulisou pro diverzní akci reprezentantů noci. Oběti žádné, vítězství všech. Něco se rodí