NATURALNIE Wygraj wyjazd na Reggae Marathon

  • Written on:
Kupon%20konkursowy%20a

Wygraj przygodę życia WYJAZD NA SŁONECZNĄ JAMAJKĘ NA REGGAE MARATHON zegarki sportowe GARMIN oraz atrakcyjne BONY RABATOWE!

Kup produkty z kolekcji PUMA Running w dniach 16 marca – 30 kwietnia, odpowiedz na pytanie: „Jaki jest Twój naturalny styl biegania?” i wygraj przygodę życia WYJAZD NA SŁONECZNĄ JAMAJKĘ NA REGGAE MARATHON!

Na zwycięzców czekają także zegarki sportowe GARMIN oraz atrakcyjne BONY RABATOWE.

Nie czekaj, biegnij!

Promocja "REGGAE MARATHON" skierowana jest do osób, które dokonają jednorazowo produktów z kategorii PUMA RUNNING za co najmniej 300 zł w jednym z wybranych sklepów* w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2013 roku.

Promocja „ZGARNIAJ BONY RABATOWE**” skierowana jest do osób, które dokonają zakupu dowolnych produktów z kolekcji PUMA RUNNING za co najmniej 100 zł w jednym z wybranych sklepów partnerskich PUMA wymienionych w Regulaminie*** w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2013 roku.

Bon rabatowy ważny od 1 do 31 maja 2013r. TYLKO w sklepie PUMA, w którym dokonano zakupu premiowanego bonem.

Linia produktów PUMA Running to nagradzana na całym świecie kolekcja biegowa, która w tym roku przeszła absolutną metamorfozę. Jest to propozycja dla wymagających biegaczy o różnych potrzebach i oczekiwaniach. Przez prawie dwa lata marka PUMA zbierała uwagi biegaczy po to, aby stworzyć produkty o najlepszych parametrach, gotową sprostać oczekiwaniom nie tylko najszybszego człowieka na świecie, ale także każdego z nas.
 

 

 

******************************

REGULAMIN PROMOCJI
"REGGAE MATATHON" i „ZGARNIAJ BONY RABATOWE”

Organizator
Organizatorem i fundatorem promocji jest firma PUMA Polska Sp. z o.o. z siedzibą 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58, zwana dalej Organizatorem.

PROMOCJA W SKLEPACH PARTNERSKICH PUMA
Uczestnicy promocji
Promocja składa się z dwóch części.

1. Promocja "REGGAE MARATHON" skierowana jest do osób, które dokonają jednorazowo zakupu butów PUMA FAAS oraz produktów z kategorii PUMA RUNNING za co najmniej 300 zł w jednym z wybranych sklepów firmowych PUMA w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2013.

2. Promocja „ZGARNIAJ BONY RABATOWE” skierowana jest do osób, które dokonają zakupu dowolnych produktów z kolekcji PUMA RUNNING za co najmniej 100 zł w jednym z wybranych sklepów firmowych PUMA wymienionych w Regulaminie w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2013 roku.

Bon rabatowy ważny od 16 marca do 31 maja 2013r. TYLKO w sklepie PUMA, w którym dokonano zakupu premiowanego bonem.

Promocje łączą się ze sobą pod warunkiem spełnienia wymagań.

Lista partnerskich sklepów PUMA biorących udział w promocji - "REGGAE MATATHON" i „ZGARNIAJ BONY RABATOWE”:

1 C.H. ALFA ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok
2 C.H. FOCUS MALL ul. Jagiellońska 39-47 85-097 Bydgoszcz
3 GALERIA JURAJSKA Al. Wojska Polskiego 207 42-200 Częstochowa
4 C.H. KLIF Al. Zwycięstwa 256 81-525 Gdynia
5 C.H. FORUM ul. Lipowa 1 44-100 Gliwice
6 GALERIA ASKANA Pl. Konstytucji 3 Maja 102 66-400 Gorzów Wlkp.
7 C.H. NOVA PARK ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wlkp.
8 GALERIA ECHO ul. Świętokrzyska 20 25-406 Kielce
9 GALERIA KORONA ul. Warszawska 26 25-312 Kielce
10 C.H. ATRIUM ul. Ignacego Paderewskiego 1 75-736 Koszalin
11 GALERIA KAZIMIERZ ul. Podgórska 34 31-536 Kraków
12 C.H. BONARKA ul. Kamieńskiego 11 30-644 Kraków
13 GALERIA ŁÓDZKA Al. Piłsudskiego 15/23 90-307 Łódź
14 C.H. MANUFAKTURA ul. Drewnowska 58 91-065 Łódź
15 C.H. POTR ŁÓDŹ ul. Pabianicka 245 93-457 Łódź
16 C.H. MARKI M1 ul. Piłsudskiego 1 05-270 Warszawa/Marki
17 C.H. ALFA ul. Piłsudskiego 16 10-576 Olsztyn
18 C.H. KAROLINKA ul. Wrocławska 152/154 45-837 Opole
19 SKLEP PUMA ul. Prądzyńskiego 4 07-400 Ostrołęka
20 C.H. FOCUS MALL ul. Słowackiego 123 97-300 Piotrków Trybunalski
21 GALERIA WISŁA ul. Wyszogrodzka 144 09-400 Płock
22 C.H. PLAZA ul. Drużbickiego 2 61-693 Poznań
23 GALERIA MALTA ul. Abpa. A. Baraniaka 8 61-131 Poznań
24 GALERIA SŁONECZNA ul. B. Chrobrego 1 26-609 Radom
25 GALERIA RZESZÓW CITY CENTER Al. Piłsudskiego 44 35-001 Rzeszów
26 C.H. MILLENIUM HALL ul. Kopisto 1 35-315 Rzeszów
27 C.H. GALAXY Al. Wyzwolenia 18-20 70-544 Szczecin
28 C.H. PASAŻ GRUNWALDZKI Pl. Grunwaldzki 22 50-363 Wrocław
29 SKLEP PUMA ul. Krupówki 30 34-500 Zakopane
30 C.H. FOCUS MALL ul. Wrocławska 17 65-427 Zielona Góra
31 CH ARKADIA Al. Jana Pawła II 82 00-175 Warszawa
32 GALERIA KRAKOWSKA ul. Pawia 5 31-154 Kraków
33 SILESIA CITY CENTER ul. Chorzowska 107 40-101 Katowice

 

Zasady promocji
REGGAE MARATHON
ZGARNIAJ BONY RABATOWE

REGGAE MARATHON
1. Kupujący, dokonując zakupu produktów z kategorii PUMA RUNNING za co najmniej 300 zł w jednym
z wybranych sklepów firmowych PUMA w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2013 roku, otrzymuje jeden kupon uprawniający do udziału w akcji promocyjnej.
2. Warunkiem udziału w promocji „REGGAE MARATHON” jest wypełnienie czytelnie wszystkich pól kuponu rabatowego oraz odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest Twój naturalny styl biegania?” i umieszczenie go w urnie konkursowej.
3. Nagrodą główną w promocji jest wyjazd na Regge Marathon na Jamajkę dla jednej osoby.
4. Nagrodą za drugie miejsce jest zegarek sportowy marki GARMIN – GARMIN 610.
5. Nagrodą za trzecie miejsce jest zegarek sportowy marki GARMIN – GARMIN 210.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: osoby zatrudnione w sklepach PUMA, pracownicy Organizatora, jak również najbliższa rodzina pracowników i współpracowników Organizatora, to jest będących
w stosunku do wymienionych powyżej osób: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
7. Każdy uczestnik, który poda Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, zostanie zdyskwalifikowany
z u udziału w promocji.
8. Zwycięzcę wyłoni 3 osobowe jury na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytani: „Jaki jest Twój naturalny styl biegania?”.


ZGARNIAJ BONY RABATOWE:

1. Przy zakupie dowolnych produktów z kolekcji PUMA RUNNING, nie objętych wyprzedażą za minimum
100 złotych, kupujący otrzymuje BON RABATOWY o wartości 15 złotych (za każde wydane 100 zł). (Przy zakupie butów za 399 zł – 3 BONY RABATOWE o wartości 15 zł każdy).
2. BONY RABATOWE można wykorzystać tylko w sklepie PUMA, w którym dokonano zakupów.
3. BONY RABATOWE sumują się.
4. BONY RABATOWE można wykorzystać na całą kolekcję marki PUMA dostępną w danym sklepie
z wyłączeniem towarów przecenionych, bielizny oraz skarpet.
5. Towar zakupiony z wykorzystaniem BONÓW RABATOWYCH nie podlega zwrotom. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
6. PUMA zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do udziału w promocji osobie, która narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.
7. Uczestnicy Promocji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem. Udział w akcji oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu.
8. Regulamin Promocji podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, zaś wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby PUMA.
9. Postanowienia Regulaminu Promocji są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji.
10. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Promocji ponosi PUMA.
11. Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie PUMA oraz w sklepach PUMA objętych promocją.
12. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać pisemnie do firmy PUMA, na podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Promocją najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Promocji. Reklamacje związane z Promocją rozstrzyga PUMA w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora Promocji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Warunki obowiązywania promocji ZGARNIJ BONY RABATOWE w partnerskich sklepach PUMA:

• Promocja ZGARNIAJ BONY RABATOWE dotyczy wyłącznie kolekcji PUMA RUNNING dostępnej w ww. sklepach.
• Promocja odbywa się wyłącznie na terenie wybranych sklepów PUMA.
• Towar zakupiony z wykorzystaniem BONÓW RABATOWYCH nie podlega wymianie ani zwrotowi.
• Możliwość udziału w promocji istnieje tylko do momentu wystawienia dokumentu fiskalnego (tu: paragon).
• Promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Promocji.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz terminu obowiązywania promocji.
• Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
• Powyższa akcja promocyjna jest oparta na uregulowanej w art. 919 i n. k.c. konstrukcji przyrzeczenia publicznego zwykłego, przez które rozumie się publiczne przyrzeczenie nagrody za określone zachowanie się.
• W regulaminie promocji nie występuje element przypadku, przez co przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych nie znajdują zastosowania.


PROMOCJA W SPECJALISTYCZNYCH SKLEPACH BIEGOWYCH

Uczestnicy promocji

1. Promocja "REGGAE MARATHON" skierowana jest do osób, które dokonają jednorazowo zakupu produktów z kategorii PUMA RUNNING za co najmniej 300 zł w jednym ze specjalistycznych sklepów biegowych w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2013.

Lista biegowych sklepów specjalistycznych biorących udział w promocji "REGGAE MATATHON":

1 SklepBiegacza.pl ul. Górska 7 43-300 Bielsko Biała
2 SklepBiegowy.com ul. Grunwaldzka 82 80-240 Gdańsk
3 Run Expert ul. Chrobrego 27 66-400 Gorzów Wlkp.
4 SklepBiegacza.pl ul. Kościuszki 62 40-047 Katowice
5 SklepBiegacza.pl ul. Focha 1 30-111 Kraków
6 SklepBiegowy.com ul. Stare Miasto 8 10-029 Olsztyn
7 Run King ul. Kościuszki 26 63-400 Ostrów Wlkp.
8 Runners Club ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań
9 SklepBiegacza.pl ul. Słoneczna 67 60-148 Poznań
10 Progres Sport ul. Raciborska 86 44-292 Rybnik
11 Runners Club ul. Bieszczadzka 31 71-042 Szczecin
12 Run Expert ul. Jagiellońska 4 70-435 Szczecin
13 Planet Running ul. Kasprowicza 119e 01-871 Warszawa
14 RajBiegacza.pl Al. Niepodległości 119 90-307 Warszawa
15 SklepBiegacza.pl ul. Hanki Czaki 4 01-588 Warszawa
16 SklepBiegacza.pl Al. Komisji Edukacji Narodowej 24A 85-097 Warszawa
17 Athletics Forever ul. Piłsudskiego 74 50-020 Wrocław

1. Kupujący, dokonując zakupu produktów z kategorii PUMA RUNNING za co najmniej 300 zł w jednym
z wybranych sklepów firmowych PUMA w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2013 roku, otrzymuje jeden kupon uprawniający do udziału w akcji promocyjnej.
2. Warunkiem udziału w promocji „REGGAE MARATHON” jest wypełnienie czytelnie wszystkich pól kuponu rabatowego oraz odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest Twój naturalny styl biegania?” i umieszczenie go w urnie konkursowej.
3. Nagrodą główną w promocji jest wyjazd na Regge Marathon na Jamajkę dla jednej osoby.
4. Nagrodą za drugie miejsce jest zegarek sportowy marki GARMIN – GARMIN 610.
5. Nagrodą za trzecie miejsce jest zegarek sportowy marki GARMIN – GARMIN 210.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: osoby zatrudnione w sklepach PUMA, pracownicy Organizatora, jak również najbliższa rodzina pracowników i współpracowników Organizatora, to jest będących
w stosunku do wymienionych powyżej osób: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
7. Każdy uczestnik, który poda Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, zostanie zdyskwalifikowany
z u udziału w promocji.
8. Zwycięzcę wyłoni 3 osobowe jury na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytani: „Jaki jest Twój naturalny styl biegania?”.

Czas trwania promocji w partnerskich sklepach PUMA oraz biegowych sklepach specjalistycznych:

Promocja jest organizowana wyłącznie w wybranych sklepach PUMA wymienionych w powyższej tabeli,
w dniach od 16 marca do 30 kwietnia 2012 r. Firma zastrzega sobie przerwanie akcji w dowolnym momencie bez podawania powodów.

Informacja o promocji w partnerskich sklepach PUMA oraz biegowych sklepach specjalistycznych:

Wszelkie informacje o promocji można uzyskać od sprzedawcy, który na żądanie klienta ma obowiązek udostępnić powyższy „Regulamin promocji”.

Spory

Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem promocji, należy przedkładać na piśmie w siedzibie firmy PUMA Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa do 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Firma PUMA rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 31 dni od chwili otrzymania zgłoszenia, zastrzegając sobie prawo do rozstrzygnięcia spornych sytuacji zgodnie z własną interpretacją. Decyzja ostateczna jest wiążąca i nie można się od niej odwoływać. Wszelkie roszczenie wynikające z tytułu sytuacji spornych nie mogą przekroczyć łącznie wartości zakupionego towaru.


 

Running