Concursul "#pumetii”

  • Written on:

Organizat pe site-ul www.puma.com

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂŞURARE („Regulamentul”)

Vrem să vedem toate locurile minunate pe care le vizitezi în România.

Şi pentru că pumele au fost facute pentru a calatori, să calatoresti e tot ce trebuie să faci.

Ia-ţi pumele într-un loc frumos, neobişnuit sau cool din România, fă o poză în Instagram sau instagramează o poză, în aşa fel încât să-ţi vedem pumetii undeva în poză.

Noi o sa alegem cea mai buna poză în fiecare săptămână şi o vom premia cu o noua pereche de pumeţi.
Cu cât mai multe poze, cu atât mai multe şanse.

Ce ne interesează: poze extraordinare! Fie că pumetii tai arată fantastic în lumina unui răsărit de soare pe un deal sau de pe un balcon de unde se poate vedea oraşul, pentru noi e la fel. Vrem să ne bem cafeaua în fiecare dimineaţă bucurându-ne de locurile prin care pumele tale te-au plimbat!

Aici sunt regulile:
Termeni şi condiţii de participare
Aceşti termeni şi condiţii de participare se aplică concursului PUMA „#pumetii”.

Participantii la concursul PUMA „#pumetii” sunt obligati să accepte şi să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament, potrivit celor menţionate mai jos. Prin participarea la concursul PUMA „#pumetii” participanţii sunt implicit de acord cu toate prevederile prezentului Regulament, astfel încât participarea la concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului.

Concursul se desfăşoara pe teritoriul României, pentru participanţii care au domiciului sau reşedinţa în România.

1. Organizator

Organizatorul concursului este S.C. PUMA SPORTS ROMANIA S.R.L, cu sediul social în Ilfov, Sos. Pipera Tunari nr.1 , clădirea Nord City Tower, etaj 8, Voluntari, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1205/2008, cod fiscal RO 21082194, cont bancar RO86BACX0000000105949250, deschis la Banca Unicredit Țiriac Bank, sucursala Grigore Mora, reprezentată de către dl. Dan Crișan, în calitate de Administrator (denumit în continuare “Organizatorul”).

2. Perioada de desfăşurare a concursului şi juriul

2.1. Concursul se desfăşoară în perioada 4 februarie – 7 aprilie 2013.

2.2. Câte un câştigător va fi ales ulterior încheierii fiecărei săptămâni de concurs, desemnându-se fotografia săptămânii. Pozele aferente unei săptămâni de concurs vor putea fi trimise de luni până duminică, urmând ca în săptămâna următoare, de luni până vineri, juriul să aleagă poza câştigătoare, numele câştigătorului urmând a fi publicat pe site-ul www.puma.com şi pe pagina de Facebook a Puma (www.facebook.com/puma).

2.3. Poza câştigătoare a săptămânii va fi postată pe platformele media ale Puma.

2.4. Pentru desemnarea „fotografiei săptămânii” se iau în considerare doar fotografiile încărcate în săptămâna respectivă, de luni, de la ora 00:01, până duminica la ora 23:59. Nu există un număr limită de fotografii încărcate atât timp cât acestea sunt diferite din punct de vedere al încadrării subiectului fotografiat.

2.5. Orice fotografie primită după data de 7 aprilie 2013 nu va fi luată în considerare.

2.6. Juriul este format din următorii membri:
- Adina Militaru – membru al Puma Romania
- Iulian Pene – membru al Puma Romania
- Corina Culea – membru al Puma Romania
- Roxana Marinescu – membru al Puma Romania
- Ştefan Cincan – membru al Puma Romania
- Liana Mischie – membru al Puma Romania

2.7. Modalitatea de jurizare:
Dintre fotografiile încărcate într-o săptămână de concurs, cei 6 membri ai juriului vor alege cele mai inspirate 5 fotografii ale săptămânii. Odata alese, fiecare membru al juriului va alege dintre cele 5, fotografia pe care o propune a fi câştigătoare. Cel puţin doi membri ai juriului vor alege aceeaşi fotografie – dat fiind faptul că sunt 6 persoane şi 5 fotografii. Aceasta va fi desemnata fotografia câştigătoare a săptămânii. În situaţia în care, în urma votului 2 fotografii sunt alese căştigătoare, procedura se reia şi cei 6 membri ai juriului vor realege una dintre cele două fotografii. Fotografia cea mai votată va fi cea desemnată a fi câştigătoare.

3. Dreptul de participare

3.1. La prezentul concurs pot participa persoane fizice, cu domiciliul sau reşedinţa în România, cu vârsta de minim 14 ani.

3.2. Toate informaţiile furnizate de către un participant trebuie să fie reale şi corecte, în caz contrar participantul putând fi exclus din concurs sau ulterior descalificat.

3.3. Pozele încărcate vor fi realizate numai după data începerii acestui concurs, câtă vreme cel care le încarcă este cel care le-a şi realizat şi îşi asumă răspunderea că nu încalcă legislaţia în materie privind protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. Participantul îşi asuma toate consecinţele legale în cazul în care se dovedeşte că nu deţine drepturile intelectuale asupra fotografiei. De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu este deţinătorul drepturilor de autor asupra fotografiei, acesta nu va primi premiul acordat.

3.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea concursului, anunţând publicul prin intermediul site-ului www.puma.com sau pe pagina de Facebook.

3.5. Angajaţii şi colaboratorii Organizatorului concursului sau orice altă companie parteneră, precum şi membrii familiilor, respectiv soţi/soţii sau rude până la gradul al 2-lea ale acestora sunt excluşi de la participarea la concurs.

3.6. Dreptul de a participa nu depinde de achiziţionarea unui produs sau serviciu al Organizatorului.

4. Procedura de participare

4.1. Persoanele care îndeplinesc condiţiile art. 3 de mai sus pot participa prin încărcarea unei fotografii în cadrul aplicaţiei Instagram .

4.2. Fiecare perticipant trebuie să-şi încarce fotografia de pe contul propriu de Instagram şi trebuie să fie follower PUMA (#PUMA) în cadrul aceleiaşi aplicaţii.

4.3. Fotografia va trebui să poarte eticheta #pumetii. De asemenea, trebuie să fie activată opţiunea geo-tagging (localizare coordonate spaţiu) pentru a se putea identifica locul unde a fost făcută poza.

4.4. Fotografiile neclare, al căror conţinut va fi apreciat drept obscen, cu referiri politice, cu mesaje care discriminează sau care încalcă în vreun fel Legea drepturilor de autor sau alte legi române în vigoare, contrar prevederilor prezentului Regulament, vor atrage după sine excluderea pozei respective, responsabilitatea revenind direct participanţilor.

4.5. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament, toţi participanţii sunt de acord ca Organizatorul să folosească pozele înscrise în concurs în cadrul evenimentelor realizate de către Organizator, fără obligaţia Organizatorului de a acorda compensaţii pentru utilizarea lor.

4.6. Organizatorul va putea folosi, prelucra, reproduce şi utiliza imaginile pe site-ul concursului, pe site-ul www.puma.com și www.facebook.com/puma, precum şi în orice alte mijloace mass media, în vederea promovării activităţii Organizatorului, fără obligaţia Organizatorului de a acorda compensaţii pentru utilizarea lor.

4.7. Participarea la concurs este gratuită.

5. Descrierea premiului

5.1. Premiul acordat fotografiei săptămânii este o pereche de pantofi Puma.

6. Desemnarea câştigătorului

6.1. Dupa încheierea unei săptămâni de concurs va fi ales un (1) câştigător desemnat de către juriul menţionat la art. 2.6, în condiţiile menţionate la art. 2.2 – 2.5 şi 2.7.

6.2. Numele câştigătorul va fi anunţat pe site-ul www.puma.com şi www.facebook.com/puma.

6.3. Câştigătorul va fi contact de către Organizator prin postarea unui comentariu la poza desemnată a fi „fotografia săptămânii”. În cadrul acestui mesaj câştigătorului i se va comunica modalitatea de a lua legătura cu Organizatorul şi de a intra în posesia premiului.

6.4. Premiul poate fi solicitat personal doar de participantul respectiv. Nu este permis ca un terţ să revendice premiul. Premiul va fi expediat prin curier rapid utilizându-se datele de contact puse la dispoziţie de câştigător.

6.5. În cazul în care un participant care a fost declarat câştigător nu reuşeşte să răspundă în termen de 10 zile de la momentul transmiterii notificarii de premiere, prin poşta/curier sau notificat telefonic sau prin e-mail, dreptul va fi revocat şi Organizatorul are dreptul să aleagă un alt câştigător şi să atribuie premiul acestei persoane în locul persoanei care fusese iniţial declarată câştigător.

6.6. Premiul nu poate fi înlocuit cu alte premii sau cu echivalentul acestuia în bani. În cazul în care câştigătorul refuză în scris să intre în posesia premiului, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

7. Protecţia datelor şi a informaţiilor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanţilor la concurs

7.1. Datele cu caracter personal colectate de catre Organizator nu vor fi făcute publice decât în ceea ce priveşte numele de utilizator Instagram. Datele cu caracter personal vor fi utilizate cu unicul scop de a livra premiul şi nu vor fi utilizate în scopuri promoţionale. Următoarele informaţii sunt considerate date cu caracter personal în acest sens: numele, prenumele, adresa, strada, cod poştal, oraş, ţara, adresa de e-mail şi număr de telefon.

7.2. Scopul exclusiv al colectării, prelucrării şi utilizării datelor cu caracter personal este desfăşurarea concursului şi notificarea de premiere.

7.3. Organizatorul va transmite datele cu caracter personal numai furnizorilor de servicii care se ocupă de organizarea concursului.

8. Alte dispoziţii

8.1. Publicitatea prezentului Regulament se realizeaza pe site-ul www.puma.com şi prin punerea acestuia, gratuit, la dispoziţia oricărei persoane interesate prin contactarea Organizatorului la nr. de telefon 0730/999.613 sau la adresa de e-mail liana.mischie@puma.com.

8.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea, aceasta aparţinând în mod deplin și exclusiv participanţilor, pentru:

8.2.1. Însuşirea în mod ilegal de către participanţi a fotografiilor încărcate şi nerespectarea drepturilor de autor;

8.2.2. Situaţiile în care participanţii pun la dispoziţie date incorecte sau incomplete de identificare, de natura a conduce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta respectivul participant şi deci de a livra premiul.

8.3. Eventualele sesizări legate de desfăşurarea Competiţiei vor fi făcute pe adresa Organizatorului de email liana.mischie@puma.com până pe data de 15.04.2013, orele 16,00. Sesizările ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

9. Legea aplicabilă

9.1. Acest Regulament reprezintă un acord între participant şi Organizatorul concursului, guvernat de legislaţia română în vigoare.


Va urăm succes!
Organizator,
S.C. PUMA SPORTS ROMANIA S.R.L. 

Social