PUMA Facebook Give Away - Algemene Voorwaarden & Privacy Beleid

  • Written on:
App

Algemene voorwaarden voor deelname aan de “Feyenoord Signed Shirt Give Away” Actie
Algemene voorwaarden voor deelname
Deze algemene voorwaarden gelden voor de PUMA Football Facebook actie “Feyenoord Signed Shirt Give Away” (de “actie”). Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk via de “Feyenoord Signed Shirt Give Away” applicatie op de PUMA Football Facebook pagina. Met deelname gaat men akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
1. Organisator
De actie is georganiseerd door PUMA Benelux BV, Plesmanstraat 4, 3833 LA Leusden, Utrecht, Nederland ("Organisator"). PUMA is official supplier van Feyenoord Rotterdam.
2. Start en sluiting van de actie
2.1 De actie start op 09-04-2013. Deelname aan de actie is niet meer geldig vanaf 16:30 12-04-2013.
2.2 Personen die na sluiting van de actie deelnemen zullen niet meegenomen worden in het loten van de winnaar.
3. Voorwaarden tot deelname
3.1 Alle deelnemers zijn achttien (18) jaar of ouder, en beschikken over volledige legale bevoegdheid om aan een dergelijke actie deel te nemen.
3.2 Deelnemers die op enige manier een voordeel behalen in de loting zullen deelname ontzegd worden.
3.3 De organisator behoudt het recht om recht tot deelname aan de actie te controleren, met in het bijzonder de gestelde minimale leeftijd van de deelnemer.
3.4 Werknemers van de organisator en bedrijven deelnemend aan deze actie, tezamen met familie van deze zijn bij voorbaat uitgesloten van deelname.
3.5 Deelname hangt niet af van de aankoop van een product of ontvangst van een dienst van de organisator. Het aankopen van een product of dienst van de organisator heeft geen effect op de winkans van de deelnemer.
4. Procedure van deelname
4.1 Personen die voldoen aan de voorwaarden kunnen deelnemen aan de actie door de prijsvraag te beantwoorden op het Feyenoord Give Away tabblad (te bereiken via http://www.facebook.com/pumafootball). Bij deelname aan deze actie zijn naast een e-mailadres geen additionele informatie gegevens vereist.
4.2 Deelname is geheel gratis.
4.3 De wedstrijd beperkt zich tot een enkele actie, welke bovenstaand beschreven is. Elke deelnemer kan eenmalig deelnemen. 5. Omschrijving van de prijs
5.1 De prijs voor deze weggeef actie betreft een (1) gesigneerd Feyenoord wedstrijd (thuis) shirt, waar de shirtsponsor Diergaarde Blijdorp op vermeld staat.
5.2 Een geldbedrag, of het restitueren van de prijs is niet mogelijk.

6. Vaststellen van de winnaars
6.1 De winnaar zal worden geselecteerd uit een loting welke drie (3) dagen na het publiceren van de applicatie gehouden zal worden. De winnaar zal op de hoogte gesteld worden via e-mail. De prijs zal per post bij de winnaar bezorgd worden.
6.2 De prijs kan alleen persoonlijk door de winnaars opgeëist worden. Het is niet mogelijk voor een derde om deze op te eisen.
6.3 Als een winnaar niet reageert binnen twee (2) dagen na het ontvangen van een notificatie, zal zijn/haar bevoegdheid op de prijs vervallen en zal een andere winnaar geloot worden.
7. Bescherming van persoonlijke data van deelnemers
7.1 De organisator zal de door deelnemers gedeelde gegevens verzamelen en verwerken. Deze gegevens zullen door de organisator beschermd worden.
7.2 Het exclusieve doel van het collecteren en verwerken van gegevens is het achterhalen van de winnaar, tenzij de deelnemer heeft aangegeven deze gegevens beschikbaar te stellen voor andere doelen (marketing).
7.3 De door deelnemer verstrekte gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden. De organisator zal alle verplichte maatregelen treffen om dit te voorkomen.
7.4 De deelnemer behoudt het recht op informatie betreffende de actie, tezamen met het recht tot het laten veranderen en verwijderen van persoonlijke gegevens zonder dat additionele kosten berekend worden. Contact betreffende de actie kan opgenomen worden met het volgende e-mailadres: info-nl@puma.com 8. Overige bepalingen
De organisator is niet verantwoordelijk indien de dienst niet geleverd kan worden (bijvoorbeeld: falen van postleverancier). Bij ontvangst van het gesigneerde shirt vervallen de verplichtingen van PUMA jegens de winnaar.

Football